Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

enlightened

Etický kodex společnosti ALOHA Team

Tento etický kodex stanoví společné standardy, postupy a pravidla, které prohlubují a umožňují fungování společnosti ALOHA Team tak, aby mohl být klientům této společnosti poskytován komplexní, spolehlivý a profesionální servis v rámci realitní sítě společnosti ALOHA Team jak v ČR, SR, tak i v zahraničí.

 

enlightened

Společnost ALOHA Team :

 

enlightened

1. Hájí zájmy svých klientů a současně se chová spravedlivě ve vztazích ke všem účastníkům realitního obchodu. Společnost ALOHA Team nikdy nezneužívá svého postavení v neprospěch klientů.

 

enlightened

2. Poskytuje své služby vždy s profesionální, odbornou a individuální péčí v souladu s právním řádem, obchodní etikou a dobrými mravy tak, aby klienti společnosti ALOHA Team nebyli uvedeni v omyl a  neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu.

 

enlightened

3. Nesmí nabízet nemovitosti bez souhlasu přímých vlastníků, nebo jimi zplnomocněných osob. Společnost ALOHA Team nabízí vždy pouze aktuální nabídky.

 

enlightened

4. Uvádí vždy při prezentaci svých služeb a při nabídce nemovitostí úplné a pravdivé informace. Vědomé vynechání závažných skutečností, uvádění zavádějících informací nebo nepravdivých tvrzení je zakázáno.

 

enlightened

5. Uzavírá se svými klienty vždy písemnou smlouvu za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitních obchodů a z důvodu právní jistoty, aby ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitními obchody nebylo pochyb.

 

enlightened

6. Vybírá zálohy, jistiny a úschovy na přání klientů na zvláštní jistotní advokátní účet a nikdy nepoužívá finanční prostředky svých klientů pro potřeby provozu společnosti a nemanipuluje s nimi ani jiným způsobem.

 

enlightened

7. Se zavazuje uvádět vždy pravdivé údaje o stavu a ceně nabízených nemovitostí. Inzerované ceny musí být vždy uváděny včetně celkové provize pro společnost.

 

enlightened

8. Nesmí bez souhlasu klientů zveřejnit či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klienty, a to ani po ukončení obchodní spolupráce.

 

enlightened

9. Nevybírá nikdy v hotovosti jistiny, zálohy ani úschovy. Ve vyjímečných případech je vybírání záloh v hotovosti možné pouze na základě vystavení písemné smlouvy a daňového dokladu, avšak pouze v sídle společnosti. Po složení částky v hotovosti je každý povinen ji hned a v plné výši vložit na jistotní účet. Částky převyšující 20tis. Kč se nesmějí vybírat v hotovosti za žádných okolností.

 

enlightened

10. Průběžně školí své realitní poradce a zástupce tak, aby se zdokonaloval ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost i kvalifikace.

 

enlightened

Váš  ALOHA Team

enlightened

 

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?